Usaili kwa wizara ya afya – pemba na kamisheni ya utalii – pemba

Usaili kwa KAMISHENI YA UTALII – PEMBA utafanyika siku ya tarehe 24 Machi, 2018 skuli ya Maandalizi Madungu saa 2:00 za asubuhi na

WASAILIWA WENYEWE NI:

KAMISHENI YA UTALII

NAFASI YA KAZI YA AFISA MAENDELEO YA UTALII DARAJA LA II
NO JINA KAMILI JINSIA
1 ABUBAKAR MOHD ALI M
2 JUMA MASOUD HAMAD M
3 KOMBO HAJI MAKAME M
4 MGENI JUMA KHAMIS F
5 SALEH MALIK ABDI M

MSAIDIZI AFISA MANUNUZI DARAJA LA III
NO JINA KMILI JINSIA
1 ALAWI YUSSUF MOH’D MME
2 AZIZA YUSSUF SALEH MKE
3 FADHILA SALEH NASSOR MKE
4 FARIDA HAJI JUMA MKE
5 FATMA ALI JUMA MKE
6 FATMA KHAMIS MWALIM MKE
7 HALIMA MWALIMU KHATIB MKE
8 JOYCE SAMSON MPENJWA F
9 KHAYRIYAH M. ABDUL-KADIR MME
10 MARYAM MOH’D MBAROUK MKE
11 MOHAMEID KH. MOHAMEID MME
12 MOH’D MJAWIRI MOH’D M
13 MWAJUMA AME SIMAI MKE
14 MWANAALI IDAROUS ALI MKE
15 NAIMA MOHAMED RASHID MKE
16 OTHMAN HAMAD KOMBO MME
17 RASHID HAMAD MBAROUK MME
18 RASHID MWAVURA KOMBO M
19 SAABIHA FADHIL ABBASS MKE
20 SULEEYUM OMAR KHAMIS M
21 SUMAYAH ALI SALIM MKE
22 TALIB ILYAS SHEHA MME
23 ZUBEIDA ABDUL-RAHMAN MOH’D MKE
24 ZULEIKHA SHEHA MOH’D MKE
25 ZUWEINA SULEIMAN ABEID MKE

AFISA MIPANGO DARAJA LA II
NO JINA KMILI JINSIA
1 ABDALLA ABDI MOH’D M
2 ABDALLA OMAR KHALIFA M
3 ABDALLA S. MAKAME M
4 HAITHAM SULEIMAN KHAMIS F
5 HAJI KHALID BAKARI M
6 HASSAN ABDULLAH M
7 JAMALI NGWALI MAKAME M
8 RAIA SAID F

AFISA UWEKEZAJI NA VIWANGO DARAJA LA II
NO JINA KAMILI JINSIA
1 MBAROUK RASHID MBAROUK M
2 SALEH MALIK ABDI M
3 SULEIMAN ALI HASSAN M

AFISA UFUATILIAJI NA TATHMINI DARAJA LA II
NO JINA KAMILI JINSIA
1 ABDALLA SILIMA MAKAME M
2 HAITHAM SULEIMAN KHAMIS F
3 HAJI KHAMIS KOMBO M

Usaili kwa WIZARA YA AFYA – PEMBA utafanyika siku ya tarehe 23 Machi, 2018 skuli ya Maandalizi Madungu saa 2:00 za asubuhi

WIZARA YA AFYA – PEMBA

NAFASI YA KAZI YA AFISA TABIBU – PEMBA
NO JINA KAMILI
1 ABDULHAMID NAWAWI KHAMIS
2 AMOUR HAJI HAMADI
3 FATMA ABDALLA OMAR
4 FATMA ALI BAKAR
5 HUSNA SULEIMAN JUMA
6 JUMA MOH’D HAJI
7 KHALID SHARIF SALIM
8 KHALIFE HAJI SULEIMAN
9 KHAMIS JUMA KHAMIS
10 MAIYA ALI SEIF
11 MOHAMMED SALIM KHAMIS
12 NASSOR MBAROUK MUHAMMED
13 OMAR AMOUR OMAR
14 RAMADHAN ABDALLA MOH’D
15 RASHID KHAMIS HAJI
16 SAFIA HAJI KHAMIS
17 SAID HAMAD HASSAN
18 SALEH ABDALLA ALI
19 SALEH RASHID ALI
20 SAUMU HASSAN SHAAME
21 SHAMATA MOH’D HEMED
22 YUSNUS WAZIRI JUMA

NAFASI YA KAZI YA UUGUZI – PEMBA
NO JINA KAMILI
1 ABDALLA SAID MOH’D
2 ALI OMAR ALI
3 ALI OMAR ALI
4 ALI OMAR ALI
5 ASHURA OMAR ABASS
6 ASIA FADHIL JUMA
7 BIMKUBWA HAMAD ALI
8 FAKI JUMA SABOUR
9 FATMA ALI OMAR
10 FATMA AZIZI ALI
11 FATMA MOH’D SULEIMAN
12 GHNIME RAMADHAN SOUD
13 HAMAD ALI HAMAD
14 HAMIDA ISMAIL SALIM
15 HASSAN FAKI JUMA
16 HEMED JUMA SULEUMAN
17 LADHILA ABDALLA ABDI
18 MAJID HASSAN KHANIS
19 MUSSA JUMA SAID
20 NUNUU SHEHA HUSSEIN
21 OMAR HAMAD FAKI
22 OMAR IDRISA USSI
23 OTHMAN HASSAN SHEZUME
24 OTHUMANI ALI KHAMIS
25 RAYA SHAABAN OMAR
26 RIZIA ALI KHAMIS
27 RIZIKI MOH’D MBAROUK
28 SALIM ALI SALIM
29 SALMA AIDHA MBAROUK
30 SALMA ASAA KOMBO
31 SALUM KHAMIS SAID
32 SHADIA MOH’D SALUM
33 SIMAI KHAMIS MAKAME
34 TAKDIR HAFIDH JUMA
35 YAHYA MOH’D ISSA
36 ZAHOR ALI OMAR
37 ZAKIA ABBAS ALI

NAFASI YA KAZI YA FUNDI SANIFU MADAWA – PEMBA
NO JINA KAMILI
1 ASYA HAJI JUMA
2 HAITHAM SAID SHAAME
3 KHATIB KHAMIS HAMAD
4 MWASHAMBA HASSAN ALI
5 RABIA SEIF SIMAI
6 ZUHURA YAKUB IS-HAKA

NAFASI YA KAZI YA FUNDI SANIFU MAABARA – PEMBA
NO JINA KAMILI
1 AISHA SALEH SALIM
2 AMOUR ALI HAMAD
3 ASHRAF OTHMAN SUDA
4 ASILA AHMEID AMOUR
5 AZIZA HAMAD SALIM
6 BAKAR KHEIR SILIMA
7 FATMA HAMAD HILALI
8 HAFIDH BAKAR FAKI
9 HUSNA SAIDI ABDULLA
10 ISSA AMEIR KHAMIS
11 KHADIJA AILI BAKAR
12 KHADIJA SULEIMAN OMAR
13 KHAMIS KOMBO HAJI
14 KHAMIS MEITANI BAKAR
15 MUSSA OMAR NASSOR
16 NASSOR FAKIH JUMA
17 OMAR ALI OTHMAN
18 OMAR ALI OTHMAN
19 RAHMA OMAR FAKI
20 RAUHUYA MUSSA SALUM
21 SAIDI KHATIBU HAMAD
22 SAKHIYA KHATIB ABDALLA
23 SAMIRA BURHAN ALI
24 SEIF SULEIMAN USSI
25 SHARIF OMAR BAKAR
26 SULEIMAN KHAMIS ALI
27 YUSRA VUAI HAJI