Usaili kwa shirika la huduma za maktaba-pemba na ofisi ya msajili wa hakimiliki

OFISI YA MSAJILI WA HAKIMILIKI – PEMBA NA SHIRIKA LA HUDUMA ZA MAKTABA – PEMBA

Usaili kwa OFISI YA MSAJILI WA HAKIMILIKI – PEMBA na SHIRIKA LA HUDUMA ZA MAKTABA – PEMBA utafanyika siku ya tarehe 23 Machi, 2018 Skuli ya Maandalizi Madungu saa 2:00 asubuhi

WASAILIWA WENYEWE NI:

AFISALESENI
NO JINA KAMILI
1 KHATIB KHALID HAMAD
2 MGENI FUMU MAKAME
3 SALEH SAID MOH’D
4 SITI HABIBU MOH’D

AFISAUTUMISHI
NO JINA KAMILI
1 HAJI SALIM HAJI
2 KHADIJA SALIM BAKAR
3 MKUBWA ALI JUMA SHAHA
4 OMAR ABEID HAMAD
5 SALAMA MBAROUK OMAR
6 ZULFA SALUM MOH’D

AFISA UKAGUZI WA HAKIMILIKI
NO JINA KAMILI
1 KHALFAN AMOUR MOHAMED
2 SAFIA SALEH SULTAAN
3 SALEH SAID MOH’D
4 HADIA YAHYA KHAMIS

AFISASHERIA
NO JINA KAMILI
1 KHATIB KHALID HAMAD
2 SALEH SAID MOH’D

DEREVA
NO JINA KAMILI
1 ABDUL-KADIR ALI BAKAR
2 ALI IBRAHIM MBAROUK
3 ALI JUMA HAMAD
4 IMAILZUBEIR IDDI
5 ISSA HAMAD JUMA
6 JUMA HAROUB HAJI
7 KHAMIS KHATIB FAKI
8 SALUM AMOUR ALI
9 SALUM JUMA SALUM
10 SHABAAN MUSSA RASHID
11 SULEIMAN SIMAI MMANGA

SHIRIKA LA HUDUMA ZA MAKTABA – PEMBA

NAFASI YA KAZI YA UKUTUBI MSAIDIZI
NO JINA KAMILI
1 AMINA ABDULSHAKUR ABDALLA
2 BIMKUBWA JUMA MOH’D
3 CHUMU MWINYI MRIMA
4 NURU KHATIB MIRAJI
5 OMAR ISSA MOH’D

NAFASI YA KAZI YATAARISHI
NO JINA KAMILI
1 ABBASS MBAROUK SHAAME
2 ABUU MUSSA ISA
3 ALI HAMAD
4 ALI SULEIMAN ALI
5 AMIINA ABDALLAH MBAROUK
6 AMINA IBRAHIM MBAROUK
7 ASHA NASSOR SALIM
8 AZIZA YUSSUF SALEH
9 FAHAD SALUM KHATIB
10 FATMA KHAMIS MGWALI
11 FATUMA ALI HAMAD
12 HAFIDH ALAWI SALUM
13 HAFIDH SALIM KHAMIS
14 HAMAD JUMA HAMAD
15 HAMAD KHAMIS HAMAD
16 HASSAN MUSSA ALI
17 HASSAN MUSSA SALIM
18 ISHAKA ABDALLA
19 JUMA HAMAD KHAMIS
20 JUMA MUSSA FERUZI
21 KHADIJA KASSIM JUMA
22 KHAMIS BAKAR JUMA
23 KHAMIS OMAR SHAREEF
24 KHATIB JUMA KHATIB
25 MASOUD HEMED SALIM
26 MAYASA ALI KHAMIS
27 MBAROUK ABDALLA OMAR
28 MBAROUK KHAMIS ALI
29 MOH’D MWALIMU MOH’D
30 MOYO KHAMIS ABASS
31 MULHAT SHAIBU SAID
32 MWANAISHA SALUM HUSSEIN
33 OMAR JUMA OMAR
34 OMAR JUMA OMAR
35 OMAR MJAKA OMAR
36 OMAR RASHID KHAMIS
37 RASHID ALI OMAR
38 RASHID JUMA RASHID
39 RAYA MBAROUK HAMAD
40 SADA MALIK HAJI
41 SEIF KHAMIS HAMAD
42 SEIF RAMADHANI OMAR
43 SEIF RASHID KOMBO
44 SHAIBU OMAR AZANI
45 SHARIFA HAMZA MUSSA
46 SULEIMAN ABDALLA SALIM
47 SULEYUM OMAR KHAMIS
48 YUSSUF MWADINI YUSSUF
49 ZUHURA KHAMIS SALIM
50 ZUWEINA HAMAD JUMA