Orodha ya majina ya walioitwa kwenye Usaili Wizara Ya Biashara Viwanda Na Masoko Na Kamisheni Ya Utalii Anzibar

Tume ya Utumishi Serikalini inawatangazia vijana ambao wameomba nafasi ya kazi katika Wizara ya Biashara, Viwanda na Masoko na Kamisheni ya Utalii Zanzibar kwenda kuangalia majina yao kwa utaratibu ufuatao hapo chini kuanzia siku ya Alhamis ya tarehe

17 MEI 2018

Kwa wale ambao watabahatika kuona majina yao, usaili utafanyika kama ifuatavyo:-

a)Wizara ya Biashara, Viwanda na Masoko:

Orodha wa majina utakuwepo Skuli ya Haile Selassie na Usaili utafanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 19 Mei, 2018 saa 2:00 za asubuhi katika Skuli ya Haile Selassie.

b) Kamisheni ya Utalii:

Orodha wa majina utakuwepo Kamisheni ya Utalii na Usaili utafanyika siku hiyo hiyo ya Jumamosi ya tarehe 19 Mei, 2018 saa 4:00 za asubuhi katika Skuli ya Haile Selassie.

Wasailiwa wote wanatakiwa kuchukua vyeti vyao halisi vya kumalizia masomo, Cheti cha kuzaliwa pamoja na kitambulisho cha Mzanzibari Mkaazi.

•Inasisitizwa kufuata wakati.

KWA UPANDE WA Wizara ya Biashara, Viwanda na Masoko VIJANA WENYEWE NI HAWA WAFUATAO:

NAFASI YA KAZI YA UDEREVA

NAM JINA KAMILI

1 ABDALLA MOH’D JUMA

2 ABDULHAKIM AMOUR KHAMIS

3 ABDUSALAMI MALIK ALI

4 ABUBAKAR ISSA ABUBAKAR

5 ABUBAKAR TAIB ISSA

6 ALI KHAMIS MAKAME

7 ALI MBAROUK RAJAB

8 ALI SALUM USSI

9 AZANI ABASSI HASSAN

10 EZEKIEL MALALA KWEHENDA

11 FAHAD ABDUL-GHANIM SULEIMAN

12 HABIBU HAJI CHOUM

13 HAMAD JUMA IS-HAKA

14 HAMAD MUSSA RASHID

15 HARITH ABDALLA ALI

16 HASSAN ALI HAMAD

17 HASSAN ISSA HASSAN

18 HUSNI JUMA MUSSA

19 IBRAHIM JUMA SHOMARI

20 IDDI ALI MUSSA

21 IS-HAKA MAULID ALI

22 ISSA MOHAMED ISSA

23 JUMA MKANGA JUMA

24 JUMA SAID MAKARANI

25 KHASHIR JUMA SHEHA

26 MAHMOUD ALI HAJI

27 MAHMOUD ALI HAJI

28 MAKAME KHAMIS MAKAME

29 MAKAME KHAMIS OTHMAN

30 MASOUD ALI KHAMIS

31 MCHENGA KHATIB MCHENGA

32 MOHAMED ABDALLA ALI

33 MOHAMED JUMA SHUWARI

34 MOHAMED MBARAKA DAU

35 MOHAMMED IDDI HASSAN

36 MOHAMMED JABIR MOH’D

37 MOH’D ABOUD ABDULL RAHMAN

38 MOH’D KASSIM MOH’D

39 MOH’D RAMADHANI AME

40 MUHAMMAD IBRAHIM TAYARI

41 NABIL SULEIMAN YUSSUF

42 OMAR MTUMWA KHAMIS

43 OMAR OTHMAN ISSA

44 OMAR SAID SHAMTE

45 RASHID BAKARI IDDI

46 RASHID ALI VUAI

47 RASHID MWAVURA KOMBO

48 SULEIMAN ALI SULEIMAN

49 SULEIMAN ALI SULEIMAN

50 SULEIMAN JUMAANE SULEIMAN

51 SULTAN MAABAD KHAMIS

52 VUAI PANDU USSI

53 YUSSUF REHANI ALI

NAFASI YA KAZI YA UHUDUMU

NAM JINA KAMILI

1 ABDUL HAKIM HASSAN

2 ABDUL-HALIM MAKAME ALI

3 ADILA JUMA JUMA

4 AME JUMA AME

5 AMINA ALI YAHYA

6 ARAFA MSELLEM MSHAMBA

7 ARAFA YUSSUF MWINYI

8 ASHA OTHMAN SAID

9 AZANI ABASSI HASSAN

10 AZIZA SAID SEPETU

11 BIMKUBWA KHAMIS SALUM

12 BIMPYA HAMAD OTHMAN

13 BIUBWA IDRISSA HUSSEIN

14 HASSAN ALI HAMAD

15 HASSAN BAKAR KHAMIS

16 HASSAN JUMA HAJI

17 HAWA MOHAMED SEIF

18 JECHA KHAMIS HAJI

19 KASSANGA YOWA KASANGA

20 KASSIM HASSAN AMEIR

21 MAKAME KHEIR ALI

22 MARYAM ALI MOHD

23 MARYAM S. RASHID

24 MSAADA KHAMIS MAALIM

25 MUHAMADI HADAD MOH’D

26 MWANAID KHATIB JUMA

27 NAJMA HAMDANI VUAI

28 NASSRA NASSOR KHAMIS

29 NYAUSI ISSA MOH’D

30 PILI KHATIBU KHAIRALLA

31 REHEMA JUMA MZEE

32 REHEMA RAJAB MOH’D

33 SADA MALIK HAJI

34 SAFIA AMIR OMAR

35 SAFIA KHATIB BAKARI

36 SAIDA HASSAN ABRAHMAN

37 SALAMA MUSSA SOUD

38 SALUM ABDALLA SALUM

39 SHARIFA SAID ALLY

40 SUKENA ABDALLA KHAMIS

41 SULEIMAN HASSAN MCHA

42 UMUKULTHUM SHAN RIDHWAN

43 ZAHRA YAHYA RASHID

44 ZAINAB SALEH SALUM

45 ZIADA HAJI SHINDO

NAFASI YA KAZI YA AFISA BIASHARA

NAM JINA KAMILI

1 AMIN YAHYA SHAABAN

2 AMINA MTUMWA MACHANO

3 ASHA HAJI KHAMIS

4 ASHURA ABDALLA AHMADA

5 AYSHA MAULID KHAMIS

6 FAIZA ABDULLA OMARY

7 FATMA ALI IDDI

8 FATMA ALI SHAIB

9 FATMA HAJI KHATIB

10 FAUZIA HAMIDI FAKI

11 FAUZIA MOHAMMED SAID

12 FAUZIA SAID SULEIMAN

13 FERESHI ALHAJI JUMA

14 HAFIDH HEMED ABDALLA

15 HAPSA KHAMIS JUMA

16 HAJI KHAMIS ALI

17 HAMIDA SHEHA JUMA

18 IBRAHIM ABASSI YAHYA

19 KHADIJA HASSAN CHUM

20 LATIFA SILIMA KHEIR

21 MAKTUB ISMAIL MAKTUB

22 MARIAM JUMA HATIB

23 MOHAMED ABBAS MAKAME

24 MSIM RAMADHAN RAJAB

25 MWANAMVUA MBARAK MUOMBWA

26 NASSOR MOHD NASSOR

27 OMAR ABDALLA OTHMAN

28 OMAR HAMAD FAKI

29 RAMADHAN RASHID HASSAN

30 SAFIA YAHYA SAADAT

31 SAID SULEIMAN MAKENZI

32 SALAMA MOHAMED JUMA

33 SALEH YUSSUF OMAR

34 SHADIDA KHAMIS IBRAHIM

35 TAL-HIYA IDAROUS ABUBAKAR

36 UMMI MOHAMMED RAJAB

37 WANU BAYA BAKAR

38 YUSSUF HAJI SULEIMAN

39 ZAINAB JABIR DAUDI

40 ZAINAB KHAMIS AMOUR

NAFASI YA KAZI YA MSAIDIZ AFISA USAFIRI

NAM JINA KAMILI

1 KADIRIA ALI ABDALLA

2 KHADIJA SHAABAN MSELEM

NAFASI YA KAZI YA KARANI MAPATO

NAM JINA KAMILI

1 ABDALLA SULEIMAN HAMAD

2 ABDUL-AZIZ SALEH KHAMIS

3 ABDUL-GHAFAR HAMID MAHMOUD

4 AHMADA NASSOR JUMA

5 AHMED ABDALLA NASSOR

6 ALI HAJI MACHANO

7 ALI MUSSA YUSSUF

8 AMINA KHAMIS USSI

9 ARAFA ALLY ABRAHMAN

10 ASMA ABDALLA HAJI

11 AZE MASOUD KHAMIS

12 BADALI SELEMAN MOHAMED

13 DHULFA KHAMIS ALI

14 FARASHUU SULEIMAN KHAL-FAN

15 FARHAT HAMAD ALI

16 GHANIA RASHID MOHAMMED

17 HAFSA ADBUL-WAHAB MOHAMED

18 HALIMA HASSAN SULEIMAN

19 HAMIDI HAMZA ALI

20 JUMA HUSSEIN AME

21 KAUTHAR JUMA NASSOR

22 KHADIJA ABUBAKAR MUSSA

23 KULTHUM HASSAN AMEIR

24 LATIFA MOHAMED SALUM

25 LELA AMOUR SAID

26 MARIYAM MOHAMED HAJI

27 MASTURA ABDUL-RAHMAN SALEH

28 MBARAK SULEIMAN OMAR

29 MIHNA SEIF JUMA

30 MUNIRA HASSAN ALI

31 MUSA ABDU MUSA

32 MUSSA MAKAME KASSIM

33 MWAJUMA ALI MACHANO

34 MWANAISHA BASHIR HASSAN

35 MWANAISHA MACHANO OTHMAN

36 NASRA JUMA MOHAMED

37 NASSRA MOHAMED ABUU

38 OMAR MBAROUK OMAR

39 RAYA RASHID MASOUD

40 SABRA KHAMIS NGWALI

41 SAIDA ISSA ABDULLA

42 SALEH MUHIDIN RAMADHAN

43 SAMIRA KHAMIS MAKAME

44 TALHA SHUKRY ZUBEIR

45 TATU VUAI SHUKURU

46 TAUSI NASSORO MLOLI

47 THUREA ABASS JUMA

48 TIME SULEIMAN MOHAMED

49 WAHIDA KHAMIS OMARY

50 YUSSRA IDDI RASHID

51 ZAINAB JUMA ALLY

52 ZALHA MUSTAFA MASOUD

NAFASI YA KAZI YA AFISA MAENDELEO YA VIWANDA

NAM JINA KAMILI

1 HAROUB AMOUR BAKAR

2 MOHAMED KHAMIS ISSA

NAFASI YA KAZI YA AFISA MIPANGO

NAM JINA KAMILI

1 ABDULRAHMANI AHMED KIGOMBA

2 ASHA KONA ALI

3 ASHURA ABDI BULUSHI

4 ASMA MOHAMED ALI

5 EDI ABDULLA SULEIMAN

6 HAFSA MZEE MWITA

7 HAJI KHALID BAKAR

8 HAMAD ABDALLA ALI MPEMBA

9 HUSSEIN SHERIA PANDU

10 JAMILA VUAI AME

11 KHAIRAT ALI SAID

12 MOHAMED MAKAME HAJI

13 MUDRIK NASSIR ALI

14 RUKIA HASSAN ULEDI

15 SALEH KHEIR SULEIMAN

16 SALMA KOMBO MOHAMED

17 SULEIMAN FAKI KHAMIS

18 TAHIYA HAJI MWITA

19 ZAINAB ALI MZEE

20 ZAINAB MOHAMED SAID

21 ZUWENA SALEH MWINYI

NAFASI YA KAZI YA AFISA TAKWIMU

NAM JINA KAMILI

1 ABDALLA OMAR JUMA

2 ABUBAKAR HAMAD MUSSA

3 HAMAD ABDALLA ALI

4 JAMILA OTHMAN ALI

5 JUMA MBWANA JUMA

6 JUMA MOHAMED ALI

7 KHAMIS JUMA KHAMIS

8 MOHAMED IDDI PANDU

9 RAHMA JUMA VUAI

10 RAMLA HASSAN PANDU

11 YUSSUF ALI HASSAN

12 ZEYANA AZIZI SIMAI

NAFASI YA KAZI YA ULINZI

NAM JINA KAMILI

1 ALI ABDALLA ALI

2 HAJI ABDALLA SULEIMAN

3 HAJI MUSSA HATAR

4 JUMA ALI OTHMAN

5 JUMA SAID MAKARANI

6 MBARAKA SHAABAN MBARAKA

7 MOHAMED ABDULLA JUMA

8 NASSOR HAMAD SHARIF

9 OMAR MOHD BAKAR

10 RUKIA ABASI BAMBA

11 SALUM RAJAB MOHD

NA VIJANA WALIOOMBA KAMISHENI YA UTALII NI HAWA WAFUATAO:

MSAIDIZI MANUNUZI DARAJA LA III

NO JINA KAMILI

1 ABUBAKAR HAJI HAJI
2 AFIFE JUMA HAMAD
3 ALI KIRUME ALI
4 AMINA JAMES RICHARD
5 AMINA KHAMIS ALI
6 AMINA RAMADHAN MRITTA
7 AMOUR HATOUR KHAMIS
8 ARABIA MCHEZO HASSAN
9 ASHA ABDULLA RIZIKI
10 ASHA ABDULWAKIL SULEIMAN
11 BAKARI ALI USSI
12 FATHIYA KHATIB JUMA
13 FATMA ABUBAKAR MUSSA
14 FATMA OMAR SHEKHA
15 FATMA SALIM SEIF
16 FATUMA KHAMIS MAKAME
17 HABIBA SALUM MOHAMED
18 HABIBA SHARIF ISSA
19 HAFSA KHAMIS USSI
20 HALIMA MAULID NAFASI
21 HIDAYA IDRISSA NASSOR
22 HIDAYA MASOUD ALI
23 IBRAHIM HASHIM AMEIR
24 JUMA ABEID JUMA
25 KHAIRIA OMAR MOHAMED
26 KHAMIS MDUNGI KHAMIS
27 KOMBO MUUMBI HAJI
28 LAILATI HASSAN JUMA
29 LATIFA JUMAANE KHAMIS
30 LELUU JUMA MATANO
31 MASOUD RAMADHAN AHMADA
32 MOHAMED FAKI JUMA
33 MOHD MJAWIRI MOHD
34 MOHD MTUMWENI AME
35 MTENGE MAKAME FAKI
36 MTUMWA BACHU BAKARI
37 MUSTAFA HUSSEIN MUSSA
38 MWAKA MWALIM MUSSA
39 MWANAHAWA RASHID OMAR
40 MWANAKHAMIS SABURI MBERWA
41 MWANJABU ALI ALI
42 NASRA HAMADA OMAR
43 NASSRA KHALFAN MAGAZO
44 OMAR MOHD OMAR
45 RAHMA RAMADHAN ABDULLA
46 RAHMA SHARIF HAMADA
47 RAMADHAN ABDALLA MOHAMED
48 RAMLA JUMA MASOUD
49 SABIHA JUMA MUHSINI
50 SABRINA ABDALLA MOHD
51 SAID JUMA HASSAN
52 SAID WALID FIKIRINI
53 SALHIYA MUSTAFA HABIBU
54 SALIM BAKARI MASOUD
55 SALMA KHAMIS MOHAMMED
56 SAUMU MUSTAFA MAKAME
57 SHARIFU KOMBO BAKARI
58 SHEHA HAJI SHEHA
59 SHEHA MAKAME HAJI
60 SLEYUM OMAR KHAMIS
61 SULEIMAN AME USSI
62 TAHIR ALI MOHD
63 YAKHIYA OMAR MOHD
64 ZAINAB SULEIMAN BAKARI
65 ZUBEIDA HASSAN JUMA

NAFASI YA KAZI YA MSIMAMIZI WA MATUKIO

NO JINA KAMILI

1 FAIDHA ALAWI SULEIMAN
2 HASSAN BUNDALA NGESA
3 JUMA MASOUD HAMADI
4 MAKAME JUMA MTWANA
5 MAULID KHAMIS FOUM
6 RAJAB SHAABAN SAID
7 SAID MUHINA SAID
8 SAIDA ABOUD ALI
9 TALHA KHAMIS HAMAD

NAFASI YA KAZI YA KARANI MASJALA DARAJA LA III

NO JINA KAMILI

1 ADILA JUMA JUMA
2 AINUU RAMADHAN AMOUR
3 AISHA HAJI SHARIF
4 ALI HASSAN ALI
5 AMINA ABDULSHAKUR ABDALLA
6 AMINA AMOUR KHAMIS
7 ARAFA JUMA MNGWALI
8 ARAFA YUSSUF MWINYI
9 ASHA SULEIMAN HAMAD
10 ASMA ALI HAMZA
11 ASYA ABDALLA SALIM
12 DALILA SALEH ABDULLAH
13 FATMA TWAHA MUSTAFA
14 HASINA OMAR MOHAMED
15 JABU MAKAME MDUNGI
16 JUMA MAKAME HAJI
17 KAZIJA MALIK ANAS
18 KHADIJA MOHD KOMBO
19 LAILAT VUAI ALI
20 LUTFIA HASSAN HABIB
21 MARIAMU KHAMIS HAJI
22 MARYAM MAULID HAJI
23 MARYAM MOHD SIMBA
24 MASHAVU IBRAHIM ISSA
25 MASOUD MOHD MWINJUMA
26 MBWENI HAJI MACHANO
27 MIZA HAJI MWADINI
28 MWAJUMA HAJI ALI
29 MWAJUMA JUMA JUMA
30 MWANAIDI HAMDAN OMAR
31 MWANAJUMA MUSSA VUAI
32 MWANAKHERI ALLY HAMADA
33 MWAN-DAWA SEIF ALI
34 MWATUMU OTHMAN ALI
35 NADIA HAMDANI JUMA
36 NURAIDA RIDHA KHAMIS
37 PATIMA JUMA HAJI
38 RABIA ABDALLA MAKAME
39 RAHMA KHATIB AHMADA
40 RAMADHAN ABDALLA AMEIR
41 RUKAIYYA MLENGE HASSAN
42 RUKIA HASSAN ALI
43 SABRA MUHIDIN JUMA
44 SABRA SAID OOMAR
45 SAIDA SAID MAKAME
46 SALAMA KHAMIS ALI
47 SALMA RASHID ALI
48 SAUDA KIBUDA MOHAMED
49 SAUMU JUMA SULEIMAN
50 SAUMU MWITANI KHAMIS
51 SELINA ANTHON ROMAN
52 SHANI MAHMOUD MACHANO
53 SHARIA SHAGAMA KHAMIS
54 SHARIFA YUNUS OMAR
55 SHEKHA MTUMWA ALI
56 SIBADILI ZEIN ARAFAT
57 SITI SHAABAN ABDULLA
58 TATU HAJI KHAMIS
59 TATU MCHEZO HASSAN
60 UMMUKULTHUM SHAH RIDHWAN
61 YUMNA KASSIM MAULID
62 YUSRA ALI ABDULLAH
63 ZAINA MAKAME JUMA
64 ZAWADI JAFFAR ALI
65 ZENA ABDULRAHMAN SLEH
66 ZULEKHA MOHAMED SALUM
67 FATMA SIMAI HAJI

NAFASI YA KAZI YA AFISA UWEKEZAJI NA VIWANGO DARAJA LA II

NO JINA KAMILI

1 ABRARI MASOUD OMAR
2 HAFIDHI ALLY RAMADHAN
3 HASSAN ABUU MOHAMMED
4 KOMBO HAJI MAKAME
5 MUHAMED FAKIH CHUM
6 WARDA MIRAJI MANSOUR
7 MBAROUK RASHID MBAROUK
8 WAHIDA HAIDAR HASHAM

NAFASI YA KAZI YA AFISA MASOKO NA UTANGAZAJI DARAJA LA II

NO JINA KAMILI

1 ABDALLA SOBOUR KHAMIS
2 ABUBAKAR HAMAD HAROUN
3 AISHA SHAALI CHOUM
4 ALI AHMAD IBRAHIM
5 ASHA HAJI KHAMIS
6 AYSHA MAULID KHAMIS
7 FAKI ALI HAJI
8 FATMA HAJI KHATIB
9 FAUZIA AHMED IDDI
10 FAUZIA HAMIDI FAKI
11 FAUZIA MOHAMED SAID
12 FERESHI ALHAJI JUMA
13 HAFIDH HEMED ABDALLA
14 HAMIDA SHEHA JUMA
15 HANIFA SALIM SHAABAN
16 HAWA OMAR MZEE
17 KHADIJA FOUM HAJI
18 KHADIJA HASSAN CHUM
19 LATIFA SILIMA KHEIR
20 MGENI JUMA KHAMIS
21 MUDATHIR FAKI ALI
22 MWANAMVUA MBARAK MUOMBWA
23 NAIMA HAKIM FOUM
24 RAMADHAN RASHID HASSAN
25 SALAMA MOHAMED JUMA
26 SALEH YUSSUF OMAR
27 SALUM ALI ABDALLA
28 TATU HASSAN HAJI
29 UMUL-KURUTHUM HAMZA MOHAMED
30 WANU BAYA BAKAR
31 YUSSUF HAJI SULEIMAN

NAFASI YA KAZI YA AFISA MAENDELEO YA UTALII DARAJA LA II

NO JINA KAMILI

1 ALI USSI KHAMIS
2 AME NASSOR RAJAB
3 MARYAM TAHIR MOHD
4 MGENI JUMA KHAMIS
5 SEIF MOHAMED HEMED
6 SULEIMAN ALI HASSAN
7 TALIB ABDALLA AMOUR

NAFASI YA KAZI YA AFISA TAKWIMU DARAJA LA II

NO JINA KAMILI

1 ABDALLA OMAR JUMA
2 ABDULLA SULEIMAN YUSSUF
3 HAMAD ABDALLA ALI
4 JAMILA OTHMAN SALIM
5 JUMA MBWANA JUMA
6 JUMA MOHAMED ALI
7 KHAMIS JUMA KHAMIS
8 MOHAMEDI IDDI PANDU
9 RAHIMA SAID ABDALLA
10 RAHMA JUMA VUAI
11 RAMLA HASSAN PANDU
12 THANIA ALI MOHAMED
13 YUSSUF ALI HASSAN
14 ZAHOR HAMAD HAMAD

NAFASI YA KAZI YA AFISA UFUATILIAJI NA TATHMINI DARAJA LA II

NO JINA KAMILI

1 ABDULLA PANDU VUAA
2 ASHURA ABDI BULUSHI
3 ASMA MOHAMED ALI
4 FATMA OMAR ABDALLA
5 FATMA TAIMOUR RUKUN
6 HAFSA MZEE MWITA
7 HAJI KHALID BAKARI
8 HAJI KHAMIS KOMBO
9 HAMAD ABDALLA ALI
10 HAMIDA ALI MAKAME
11 HUWAIDAH JUMA HAMADI
12 IBRAHIM MOHAMED SALUM
13 IBRAHIM YAHYA YUSSUF
14 JAMILA VUAI AME
15 KHADIJA ALHAJI BAKARI
16 KHALFAN ALI KHAMIS
17 MAKAME ALI SULEIMAN
18 MOZA KHATIB SULEIMAN
19 MWANAJUMA MOHAMED AMEIR
20 OMAR HAROUB ADDI
21 OMARI MOHAMED OMARI
22 RAI ISSA RAI
23 RUKIA HASSAN ULEDI
24 SABRA MOHAMED ISLAM
25 SALEH KHEIR SULEIMAN
26 SALMA HANJAR SEIF
27 SALMA KOMBO MOHAMED
28 SALUM KEIS KHAMIS
29 SULEIMAN FAKI KHAMIS
30 THNEYUU AZIZI ABDALLA
31 YASIR HAJI GHARIB
32 YUSSUF MKAMBA MWINYI
33 ZAINAB MOHAMED SAID
34 ZAWADI PILI MTWANA

NAFASI YA KAZI YA AFISA UTAWALA DARAJA LA II
NO JINA KAMILI
1 ABLA SHEGELE KHATIB
2 AFUWA NASSOR HASSAN
3 AMINA HAMID JUMA
4 FAT-HIYA IDDI MBARAKA
5 FATMA MOHAMED BAKAR
6 HAFSA JUMA ALI
7 HIDAYA ABDULLA SALEH
8 HUSNA ABDUL-FATAH KHAMIS
9 IDDI HAJI RAJAB
10 JAMILA MAALIM HAJI
11 JUMA HAJI ABDALLA
12 KHADIJA SULEIMAN KHAMIS
13 MADINA SALAH SALIM
14 MAHMOUD SHAMBULI HAMAD
15 MARYAM BURHAN AMRAN
16 MARYAM MAABADI ALI
17 MWAJUMA MABROUK ALI
18 MWANABARAKA AME MOHAMED
19 MWAWANU SIJEE KOMBO
20 NEEMA ABDALLA ABDALLA
21 NEEMA RAMADHANI ALI
22 RAHMA ALI MACHANO
23 RAHMA HAMAD ALI
24 RASHID MOHD RASHID
25 REHEMA JUMA SHAALI
26 SALEH JOHARI MAKANJIRA
27 SALHA MOHAMED SULEIMAN
28 SHARIFA ABDULLA MRISHO
29 SHARIFA KHAMIS FAKIH
30 SULEIMAN ILIYAS NASSOR
31 TAHIR HABIB MOHAMED
32 UMMU-NUR MOHAMMED KHEIR
33 YAHYA SALEH SALIM
34 YUNUS MOHD KHAMIS
35 ZUHURA HAMAD BAKAR
36 ZUHURA MWITA HAJI