Tume ya utumishi serikalini inawatangazia wale wote ambao wameomba nafasi za kazi wizara ya Kilimo kwa upande wa Unguja waangalie majina yao na waloomba kwa upande wa Pemba kufika katika eneo la usaili chuo cha BENJAMINI MKAPA saa 2 kamili za asubuhi.

ORODHA HIYO KWA UPANDE WA WAOMBAJI WA UNGUJA NI HII IFUATAYO:

AFISA KILIMO MSAIDIZI PEMBA
NO NAME
1 MBAROUK SABUR MACHANO
2 RAUHIA MOHD USSI
3 SADIKI MAULID KHAMIS

AFISA KILIMO PEMBA
NO NAME
1 ISHAKA ISSA KHAMIS
2 NASRA ALI SAID
3 YUSSUF SULEIMAN VUAI

AFISA MALI ZA SERIKALI PEMBA
NO NAME
1 SAID SULEIMAN ALI
2 ABDILAH MASOUD SALEH
3 SALHA OTHMAN MAKAME
4 AHMED MOHD SHAIB

AFISA MIPANGO PEMBA
NO NAME
1 MARYAM BARAKA ALI

AFISA MIFUGO PEMBA
NO NAME
1 OMAR ALI OMAR

KARANI DIKO PEMBA
NO NAME
1 FATMA HASSAN HAJI
2 OTHMAN KHEIR SULEIMAN
3 SULEIMAN ALI HAMMAD
4 KHAMIS MUSSA KHAMIS

KARANI MAPATO PEMBA
NO NAME
1 MUSSA MAKAME KASSIM

KATIBU MUKTAS PEMBA
NO NAME
1 REHEMA ALI OMAR

MTUNZA GHALA PEMBA
NO ZID NAME
1 Z030020144 KHAMIS MDUNGI KHAMIS
2 Z010348486 SAMIRA TAIFAN VUAI
3 Z310097590 MAKAME JUMA ALI
4 Z210045839 AYMAN KOMBO ALI
5 Z020218496 SHEHA HAJI SHEHA
6 Z020255657 HAJI BAKARI KOMBO
7 Z580232787 MUSSA MAKAME KASSIM

MUUZA PEMBEJEO PEMBA
NO NAME
1 RAMLA ALI HAMMAD
2 HAMMAD HUSSEN KHATIB
3 SEIF UWEZA FOUM
4 MOHAMED MWINYIWESA MUHIGA
5 OMAR ALI OMAR
6 HEMED ALI SAID
7 MAHMOUD FAKI MOHAMED
8 HALIMA ALI DAUD
9 MUNIRA ALI
10 BAHATI ABDALLA KASSIM
11 SULEIMAN KHAMIS MAKAME
12 ABUBAKAR MASOUD IBRAHIM
13 PILI MBAROUK ISHAKA

MWANGALIZI WA OFISI PEMBA
NO NAME
1 HAMAD HUSSEN KHATIB
2 AZIDA MAKAME HAJI
3 SALAMA MBAROUK OMAR
4 RAUHIA SALEH JUMA
5 HAMMAD SAID HAMMAD

DEREVA PEMBA
NO NAME
1 YUNUS THANI JUMA
2 ISSA MAULID YUSSUF
3 MOHAMED ALI OMAR

UHUDUMU WA SHAMBANI
NO NAME
1 SHAFAA MOHD KHAMIS
2 OMAR ALI OMAR
3 SALAMA NADA JUMA
4 SHAABAN HASSAN SHAABAN
5 SALMA ISSA HEMED
6 MIZA HAJI ALI
7 MULHAT MOHD KHAMIS
8 FATMA KUNDI JUMA
9 ABDULKARIM IDDI ABDALLA
10 ALI WAZIR SOUD
11 FATMA RASHID SAID
12 RAHIBA SALIM SALEH
13 SALMA SAID MOHD
14 HABIBA SEIF MOHAMED
15 KHADIJA MOHD JAKU
16 KHAMIS ALI KHAMIS
17 RIZIKI MUSSA MOHD
18 FARIDA SAID ALI
19 SULEIMAN ALI HAMMAD
20 MARYAM SEIF RASHID
21 MOHD JUMA MASOUD
22 KHATIB MFAMAU HAMMAD
23 NASRA KHAMIS SULEIMAN
24 HAJI OMAR HAJI
25 FATMA FOUM HAJI
26 SEIF UWEZA FOUM
27 YUSSUF AME YUSSUF
28 BIKOMBO AMARI YUSSUF
29 KHADIJA SAID OMAR
30 UMMI KHAMIS BAKAR
31 HEMED ALI KOMBO
32 SALAMA KOMBO FUNDI

ULINZI PEMBA
NO NAME
1 ADAM HASSAN ABDALLA